Witamy na stronie Polskiej Szkoły Sobotniej im. Świętej Rodziny.

‘‘Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli’’

święty Jan Paweł II

—————————————————————————————

Szanowni Państwo,

Dnia 8 grudnia odbędzie się Apel Bożonarodzeniowy, na który serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców.

Plan dnia:          Gr Przedszkolna, Kl 0, Kl 1

9:30 – 9:45        Dzieci przychodzą do klas. Rodzice proszeni są o przejście do holu.

9:45 – 10:15      Apel dla klas młodszych (Gr Przedszkolna, Kl 0, Kl 1). Występy klasowe. Dzieci pozostają pod opieką rodziców.

10:15 – 11:00     Wizyta Św. Mikołaja w klasach. Rozstrzygnięcie konkursu „Świąteczna Bombka”. Po apelu rodzice wraz z dziećmi zaproszeni są na zajęcia w klasach oraz kawiarenkę rodziców. Dzieci pozostają pod opieką rodziców.

11:00                  Koniec zajęć.

 

Plan dnia Kl 2, Kl 3, Kl 4, Kl 5 oraz Kl 7

9:30 – 11:00      Zajęcia w klasach

11:00 – 12:00  Apel dla dzieci starszych (Kl 2, Kl 3, Kl 4, Kl 5) Występy klasowe. Rozstrzygnięcie konkursu “Świąteczna Bombka”.”, kawiarenka rodziców, wizyta Św. Mikołaja. Dzieci pozostają pod opieką rodziców.

 

Po apelu Rada Rodziców zaprasza na ‘Kawiarenkę’. Będzie można zakupić kawę, herbatę oraz domowe wypieki!

Serdecznie dziękujemy osobom, które zobowiązały się wspomóc kawiarenkę oraz zachęcam do pomocy w jej obsłudze. Prosimy o przyniesienie świątecznych słodkości do kawiarenki od 9:00 do 9:30.

Bardzo proszę o rozważne korzystanie z parkingu szkolnego oraz nieblokowanie innych samochodów oraz drogi wyjazdowej. Proszę zwrócić szczególna uwagę na to w okolicach godziny 11, kiedy dzieci z klas młodszych będą opuszczać budynek szkolny. Zachęcam do alternatywnych form transportu oraz parkowania poza terenem szkoły.

 

Dziękujemy,

PSS Walthamstow

 

—————————————————————————————

Przyjęcia do Polskiej Szkoły na rok 2018 – 2019

Szanowni Państwo,

PSS Walthamstow prowadzi obecnie zapisy na nowy rok szkolny 2018-2019. 

Osoby zainteresowane zapisaniem swoich dzieci do szkoły sobotniej proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.  Po otrzymaniu wypełnionego formularza skontaktujemy się z Państwem. 

Z poważaniem,

Pawel Krok

PSS Walthamstow

—————————————————————————————

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Otrzymane dofinansowanie objęło częściową refundację opłat za wynajem lokalu dla szkoły w 2017 r.

Dodatkowo 12 nauczycieli pracujących w naszej szkole zakwalifikowało się do otrzymania okolicznościowej nagrody w kwocie £80 dla nauczyciela.

Cieszymy się, że Senatorom RP zależy na tym, by wspierać Polaków mieszkających poza granicami kraju, a szczególnie dzieci, które poznają język polski, kulturę i historię naszego kraju poprzez uczęszczanie do polonijnych szkół uzupełniających.

Dziękujemy w imieniu naszych uczniów, ich rodziców oraz kadry szkoły.

logo_SWP   godlo_z podpisem

Z poważaniem,

Pawel Krok

PSS Walthamstow

—————————————————————————————

 

logotypMSZ_A_kolorlogotypMSZ_A_kolor—————————————————————————————nhs-pl

nhs-en

—————————————————————————————

—————————————————————————————

Polska Szkoła:

  • uczy języka polskiego
  • zapoznaje z polską kulturą, literaturą oraz uczy historii i geografii Polski
  • przekazuje polskie tradycje narodowe
  • buduje poczucie przynależności do społeczności lokalnej
  • kształtuje postawy tolerancji i poszanowania innych
  • wspiera współpracę nauczycieli, rodziców i uczniów
  • przygotowuje do egzaminòw państwowych
  • uczy nowocześnie, rozwija zainteresowania i ambicje uczniòw
  • dba o dobro i bezpieczeństwo uczniów
Zajęcia odbywają się w budynku:
Coppermill Primary School,
Edward Road, E17 6PB

Adres do korespondencji:

99 De Havilland Court, Lebus Street, London, N17 9FN


Dzień szkolny rozpoczyna się o godzinie 9:30. Nauczyciele odbierają dzieci od rodziców na boisku i rozchodzą się do klas. W czasie zajęć szkolnych uczniowie mają jedną 20 minutową przerwę na drugie śniadanie. Na przerwę dzieci wychodzą na boisko albo w razie złej pogody zostają w klasach lub w holu. Zajęcia kończą się o godzinie 12:45. Wszyscy uczniowie odbierani są przez rodziców na boisku szkolnym. O godzinie 13:00 budynek szkolny zostaje zamknięty.

—————————————————————————————

logotypMSZ_A_kolor—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

logotypMSZ_A_kolorlogotypMSZ_A_kolor—————————————————————————————

Fundusze dodatkowe:

Jeżeli ktoś z Państwa lub z Waszych znajomych chciałby sponsorować czy też współfinansować nagrody, prezenty na Mikołaja czy też wyjazdy, np. do teatru – dla uczniów Polskiej Szkoły proszony jest o kontakt z Radą Rodziców lub Dyrekcją Szkoły.

Rodziców chętnych do pomocy w tworzeniu tego dzieła, jakim jest Polska Szkoła na Walthamstow prosimy o zgłoszenia swojej kandydatury do grona Rady Rodziców.

 

—————————————————————————————