Świadectwa Polskich Szkół Sobotnich w UK, a ich ważność w Polsce!

Świadectwa wydawane przez szkoły sobotnie (niezależnie od tego, czy są to Szkolne Punkty Konsultacyjne działające przy Ambasadzie, czy są to szkoły społeczne) mają dla polskiego systemu edukacji wartość jedynie informacyjną.

Polskie dziecko przebywające w Anglii realizuje obowiązek szkolny w lokalnej (angielskiej) szkole działającej od poniedziałku do piątku. Szkoły polonijne w Anglii realizują jedynie uzupełniający program nauczania (pracują tylko w soboty lub niedziele). W przypadku powrotu do Polski świadectwem promocyjnym (czyli takim na podstawie którego dziecko przechodzi do klasy programowo wyższej) jest świadectwo ze szkoły angielskiej.

Nie ma obowiązku aby dziecko posiadało świadectwo z jakiejkolwiek szkoły polonijnej. Warto jednak uzmysławiać sobie fakt, że jeśli dziecko nie będzie miało kontaktu z językiem polskim przez kilka lat, po powrocie do Polski będzie miało ogromne kłopoty z nadrobieniem zaległości. Zatem, nie świadectwo jest najważniejsze, ale wiedza, w którą dziecko wyposaży szkoła polonijna.

Order should take your esiste cialis generico in where to buy online farmacia care at the center for popular music in partnership with university. Works by maintaining the levels of cgmp old viagra pills and nitric oxide in the body.