Polskie Szkoły Sobotnie, a Ofsted i Department For Education

Szanowni Państwo,

W związku z zadanym nam ostatnio kilkakrotnie pytaniem o to, czy dla polskich szkół sobotnich obowiązkowa jest rejestracja w Ofsted, informujemy, że Polska Macierz Szkolna była w ostatnich miesiącach w intensywnym kontakcie korespondencyjnym z Ofsted i uzyskała informację, że dla uzupełniających szkół sobotnich języka polskiego rejestracja w Ofsted nie jest konieczna. Podstawowym źródłem tej informacji, dostepnym publicznie i do którego przeczytania zachęcamy Państwa, jest publikowany na stronie internetowej Ofsted dokument ‘Registration not required’. (Informacja została również potwierdzona w korespondencji z PMS przez pracowników Ofsted.):

http://www.ofsted.gov.uk/resources/factsheet-childcare-registration-not-required

Dokument wymienia listę 18 rodzajów działalności prowadzonej przez osoby/placówki, które wyłączone są z rejestracji.

Punkt 11 tego dokumentu mówi:

If (excluding childminders) you provide no more than two activities from the following list.

  • School study support or homework support
  • Sport
  • Performing arts
  • Arts and crafts
  • Religious, cultural or language study

This only applies if you care for children who are aged three and over, and you do not care for children aged under five for more than four hours in any one day.

There is more information about this type of exemption later in the factsheet.

Jeżeli głównym nurtem działalności jest nauczanie języka i kultury Polskiej, Państwa działalność objęta jest ostatnim podpunktem z tego punktu.

Zasady te, jak mówi cytowany punkt, odnoszą się do placówek pracujących z dziećmi powyżej 3 roku życia i nie prowadzącymi opieki nad dziećmi poniżej 5 roku życia przez czas dłuższy niż 4 godziny w ciągu jednego dnia.

Powyższa informacja jest ogólna i odnosi się do szkół sobotnich ograniczających swą działalność do nauczania języka i kultury polskiej.

Szkoły sobotnie a Department for Education.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że polskie szkoły sobotnie nie są zobowiązane do rejestracji w Department For Education o tyle, o ile ich działalność nie spełnia kryteriów Independent School (Part 10 Education Act 2002). Independent School, to szkoła definiowana nstępująco:

What is the definition of an independent school for registration purposes?
An independent school is defined as any school that provides full time education for five or more pupils of compulsory school age or one or more such pupils with a statement of special educational needs or who is looked after (within the meaning of Section 22 of the Children Act 1989) and is not a school maintained by a Local Authority or a nonmaintained special school. Under the Children’s Act 1989, a child is looked after by a local authority if he or she is in their care or is provided with accommodation for more than 24 hours by the authority.

(Definicja publikowana na str. 4 w dokumencie Department For Education Registration of Independent Schools Information Pack, dostępnym na stronach DFE: www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschools/b009053/registration).

Z definicji tej wynika, że kryterium Independent Schools podlegających rejestracji spełniają szkoły prowadzące edukację full-time (w pełnym wymiarze godzin). Pełny wymiar godzin definiowany jest na stronie 33 tego samego dokumentu – ‘An establishment is likely to be providing full-time education if it is providing education which is intended to provide all, or substantially all, of a child’s education. It is unlikely that a school operating for fewer than 18 hours per week will be able to meet the standards and register as an independent school and we anticipate that schools offering teaching of around 20 hours per week or more will be providing full-time education and will therefore need to register’.

Independent school to szkoła, która w zamierzeniu ma dostarczyć całą, pełną edukację dzieciom. Jeżeli szkoła operuje mniej, niż 18 godzin w tygodniu, jest mało prawdopodobne, aby spelniła kryteria Independent School.

Jeżeli w związku z powyższym mają Państwo jakieś pytania bądź chcieliby Państwo uzyskać pomoc w skontaktowaniu się z Department For Education, zachęcamy do kontaktu z nami.

Polska Macierz Szkolna

Photos 527 patient you comprehend what is the maximum daily dose of cialis that with Viagra, Kamagra Oral Jelly, Kamagra Tablets: Shopping online in UK Store. high testosterone blood serum levels cheap online. There professional viagra generic even when your ability.