Opłaty 2021-2022

 

Opłata za szkołę przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem szkoły takich jak: wynajęcie szkoły, opłaty administracyjne, wypłaty dla nauczycieli oraz dyrekcji, ubezpieczenie, zakup pomocy szkolnych.

Subskrypcja roczna w roku szkolnym 2021-2022 wynosi £300 (50% zniżki za drugie dziecko) dla osób płacących całość w terminie do końca września 2021.

Podany przykład objaśnia opłaty dla rodzin, które mają jedno dziecko uczęszczające na zajęcia (drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny będzie płaciło połowę tego co pierwsze, w zależności od tego czy subskrypcja jest płatna w całości, czy w ratach).

Opłaty w roku szkolnym 2021-2022 objaśnione są poniżej.

1. Płatność z góry za cały rok

Subskrypcja roczna za naukę w Polskiej Szkole im. Świętej Rodziny w roku 2021-2022, dla osób płacących całość w wyznaczonym terminie do końca września 2021 wynosi  £300

2. Płatność w ratach

Opłata za naukę w dwóch lub więcej ratach wynosi razem £320 za cały rok, i powinnna być uiszczona nie później niż do końca stycznia 2022. 

  • I rata to  minimum połowa subskrypcji rocznej, czyli £160 płatne do końca września
  • II rata to pozostała kwota do całkowitej sumy £320. Płatna nie później niż do końca stycznia 2021.

3. Podręczniki

Każdy rodzic zobowiązany jest do wyposażenia swojego dziecka w komplet podręczników. Podręczniki można zakupić w szkole lub pozyskać we własnym zakresie z innych źródeł. Opłata za podręczniki nie jest częścią opłaty za naukę, nie jest ona częścią depozytu za dyżury. Opłaty za podręczniki należy dokonać na konto szkolne. Opłatę za podręczniki i szkołę można dodać i jednym przelewem wpłacić na konto szkolne. Podczas dokonywania wpłat jako ”Reference Number” proszę wpisać inicjały i datę urodzenia dziecka (np. XY 21.12.1988). 

 

 Podręczniki 2021:22 PSS Walthamstow

Wpłaty poza wyznaczonym terminem wiążą się z dodatkową opłatą administracyjną w wysokości £10. W sytuacji rezygnacji z nauki opłata uiszczona za naukę NIE podlega zwrotowi.

Dane konta:

Barclays Bank
Account name: Polish School
Sort Code: 209821
Account Number: 83476170

Podczas dokonywania wpłat jako Reference Number proszę wpisać inicjały i datę urodzenia dziecka.

Proszę zachować potwierdzenie wpłat!

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Na stronie internetowej szkoły, znajduje się lista oraz ceny podręczników obowiązujących w obecnym roku szkolnym.

 

Podręczniki można zakupić w szkole lub pozyskać we własnym zakresie z innych źródeł.

 

Osoby, które chcą zakupić podręczniki lub ćwiczenia w szkole bardzo proszę o email zwrotny do 22.09.2021, zawierający:

Imię i nazwisko dziecka, klasę oraz tytuł książki lub ćwiczeń (można skopiować z tabelki) do zamówienia.

 

Opłaty za podręczniki należy dokonać na konto szkolne lub uiścić osobiście w szkole. Podczas dokonywania wpłat na konto jako” Reference Number” proszę wpisać inicjały i datę urodzenia dziecka (np. XY 21.12.2011).

 

Zamówione podręczniki, po otrzymaniu z księgarni, zostaną przekazane dzieciom w klasach.

 

 

Z poważaniem,

Paweł Krok

PSS Walthamstow