Opłaty 2020-2021

 

Opłata za szkołę przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem szkoły takich jak: wynajęcie szkoły, opłaty administracyjne, wypłaty dla nauczycieli oraz dyrekcji, ubezpieczenie, zakup pomocy szkolnych.

Subskrypcja roczna w roku szkolnym 2020-2021 wynosi £280 (50% zniżki za drugie dziecko) dla osób płacących całość w terminie do końca września 2020.

Podany przykład objaśnia opłaty dla rodzin, które mają jedno dziecko uczęszczające na zajęcia (drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny będzie płaciło połowę tego co pierwsze, w zależności od tego czy subskrypcja jest płatna w całości, czy w ratach).

Opłaty w roku szkolnym 2020-2021 objaśnione są poniżej.

1. Płatność z góry za cały rok

Subskrypcja roczna za naukę w Polskiej Szkole im. Świętej Rodziny w roku 2020-2021, dla osób płacących całość w wyznaczonym terminie do końca września 2020 wynosi  £280 (plus £30 depozytu za dyżur), co daje w sumie £310.

2. Płatność w ratach

Opłata za naukę w dwóch lub więcej ratach wynosi razem £300 za cały rok, i powinnna być uiszczona nie później niż do końca stycznia 2021. Do opłaty za naukę należy obowiązkowo doliczyć £30 ‘depozytu za dyżury’ co daje w sumie £330, przy czym:

  • I rata to  minimum połowa subskrypcji rocznej, czyli £150 i £30 depozytu za dyżury. W sumie minimum £180 płatne do końca września
  • II rata to pozostała kwota do całkowitej sumy £330. Płatna nie później niż do końca stycznia 2021.

3. Podręczniki

Każdy rodzic zobowiązany jest do wyposażenia swojego dziecka w komplet podręczników. Podręczniki można zakupić w szkole lub pozyskać we własnym zakresie z innych źródeł. Opłata za podręczniki nie jest częścią opłaty za naukę, nie jest ona częścią depozytu za dyżury. Opłaty za podręczniki należy dokonać na konto szkolne. Opłatę za podręczniki i szkołę można dodać i jednym przelewem wpłacić na konto szkolne. Podczas dokonywania wpłat jako ”Reference Number” proszę wpisać inicjały i datę urodzenia dziecka (np. XY 21.12.1988). 

Podręczniki 20:21

 

Ceny podręczników będą potwierdzone w terminie późniejszym. 

4. Depozyt za dyżury (£30)

Aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo naszym uczniom każda rodzina, której dziecko lub dzieci uczęszczają do Polskiej Szkoły ma obowiązek wypełnienia dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego. Depozyt za dyżury jest zwrotny po ich wykonaniu na koniec roku szkolnego (od czerwca 2021) lub na wniosek rodzica/opiekuna przechodzi na kolejny rok. W sytuacji, kiedy rodzic nie stawi się na dyżur w wyznaczonym terminie depozyt nie podlega zwrotowi. Dyżur polega na pomocy w pilnowaniu dzieci podczas przerwy na drugie śniadanie w godzinach od 11:00 do 11:20.

Wpłaty poza wyznaczonym terminem wiążą się z dodatkową opłatą administracyjną w wysokości £10. W sytuacji rezygnacji z nauki opłata uiszczona za naukę NIE podlega zwrotowi.

Dane konta:

Barclays Bank
Account name: Polish School
Sort Code: 209821
Account Number: 83476170

Podczas dokonywania wpłat jako Reference Number proszę wpisać inicjały i datę urodzenia dziecka.

Proszę zachować potwierdzenie wpłat!